ติดตามข่าวสารของศูนย์วิทยบริการได้จาก
picture picture picture
picture
picture

 

 

 

- สืบค้นหนังสือ/สื่อที่มีให้บริการในศูนย์วิทยบริการ

- ตรวจสอบรายการยืมหนังสือของตนเอง
- ยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง [คลิกที่นี่]

picture

 

 

 

สืบค้นบทความวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ จากฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน [คลิกที่นี่]

picture

 

 

 

ชม ภาพยนตร์ที่คัดสรร โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน [คลิกที่นี่]

โปรแกรมบริหารจัดการบรรณานุกรม  
สำหรับผู้ที่ต้องการจัดทำบรรณานุกรรมตามมาตราฐานสากล
  - ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิกที่นี่
 - คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน สามารถ คลิกที่นี่

picture

ศูนย์วิทยบริการได้รวบรวมแหล่งข้อมูลอ้างอิงจาก ที่ต่างๆ เพื่อให้บริการ

picture

picture

อ่านหนังสือออนไลน์้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในโรงเรียน โดยอ่านได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ท

picture

picture

นักเรียนต้องเลือกอ่าน อย่างน้อย 50 เล่ม จากรายการหนังสือดีที่ควรอ่านที่โรงเรียนประกาศ ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ศูนย์วิทยบริการจะติดสติ๊กเกอร์สันสีส้มไว้ที่ต้วเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นหา

picture

picture

รวบรวมเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ ในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อการค้นคว้าที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

picture