ติดตามข่าวสารของศูนย์วิทยบริการได้จาก
picture picture picture

Home > Articles > ASEAN

ASEAN

แหล่งข้อมูลประชาคมอาเซียน

ข่าวความร่วมมือระหว่างประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ ทุกภาคส่วนมีการตื่นตัวเตรียมรับกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง แหล่งความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมีอยู่หลายแหล่ง สำหรับแหล่งที่มีความน่าเชื่อ ได้แก่

1. เว็บไซต์ของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  (http://www.mfa.go.th/asean)

ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานมากมาย เช่น ความเป็นมาของอาเซียน ข้อมูลทั่วไปของประชาคมอาเซียน กลไกการทำงาน รายชื่อประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ความสัมพันธ์กับภายนอก และเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน เช่น กฎบัตรอาเซียน ข้อตกลงความร่วมมือ  แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงกันในอาเซียน เป็นต้น ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ในรูปแบบ PDF ด้วย

กรมอาเซียนยังได้จัดทำการร์ตูนอาเซียนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน มีทั้งหมด 5 ตอน ชมได้ที่ http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/asean_discovery_cartoon.php

2. เว็บไซต์ของสมาคมอาเซียน – ประเทศไทย (ASEAN Association – Thailand) http://www.aseanthailand.org/index.php

สมาคมอาเซียนตั้งขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของภาครัฐ และสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม เพื่อทำให้กระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ในเว็บไซต์ประกอบไปด้วย จดหมายข่าวสมาคม ข่าวสารอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เพลงประจำอาเซียน "The ASEAN Way" ในหลายเวอร์ชั่น ทั้งแบบ Original, Jazz, Bossanova และ Thai Classical Instrument

3. เว็บไซต์ของอาเซียน http://www.aseansec.org/

เว็บไซต์ทางการสำนักเลขาธิการอาเซียน เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ครอบคลุมเนื้อหาและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของอาเซียน  เช่น รายงานประจำปี จดหมายข่าว แผนการดำเนินงาน เป็นต้น

4. สารคดี ASEAN Focus ช่อง ThaiPBS (http://program.thaipbs.or.th/usefulprogram/article24782.ece)

สำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านอย่างเดียว ลองรับชมสารคดี ASEAN Focus สารคดีที่จะนำผู้ชมไปเรียนรู้วิถีทัศน์เพื่อนบ้านชาวอาเซียน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตเมืองใหญ่ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์อันเชี่ยวกราก มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง? และมีอะไรที่ส่งผลกระทบต่อบริบททางวัฒนธรรม ค่านิยมของชาวอาเซียนรุ่นใหม่ พร้อมคัดสรรประเด็นที่น่าสนใจมาให้ติดตามชม
เวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.05 - 22.30 น.
ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 - 09.00 น. (rerun)

หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

 

โดย อ.นลิน นทีวัฒนา [ศูนย์วิทยบริการ]

8 สิงหาคม 2555