ติดตามข่าวสารของศูนย์วิทยบริการได้จาก
picture picture picture

Collection

General Collection

picture

ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศหลายรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะการให้บริการ ดังนี้

picture หนังสือตำรา

หนังสือตำราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมทั้งหนังสือที่ช่วยส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนประจำ

แบบเรียน

แบบเรียนสำหรับใช้ในห้องเรียนตามที่สาขาวิชากำหนด โดยมีให้บริการตามจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนวิชานั้นๆ นักเรียนสามารถยืมใช้งานได้นานตลอดภาคเรียน

หนังสืออ้างอิง

หนังสือเพื่อใช้ในการอ้างอิงหลายประเภท เช่น สารานุกรม พจนานุกรม หนังสือรายปี อัขรานุกรมชีวประวัติี นามานุกรม หนังสือคู่มือ เป็นต้น ผู้ใช้บริการสามารถใช้ได้เฉพาะภายในบริเวณศูนย์วิทยบริการ

นวนิยายและวรรณกรรมเยาวชน

วรรณกรรมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศหลากหลายแนว ทั้งเรื่องสั้น นวนิยายไทย นวนิยายแปล บทกลอน การ์ตูนความรู้ และวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รวมทั้งวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้รองรับความสนใจของนักเรียนและบุคลากรที่แตกต่างกัน

วารสาร

วารสารวิชาการระดับนานาชาติและวารสารภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีวารสารบันเทิงและความรู้ทั่วไป ให้ได้ติดตามข่าวสารที่ทันสมัย มีความรู้รอบตัว ผ่อนคลายความเครียด

คู่มือศึกษาต่อ

หนังสือคู่มือการศึกษาต่อที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ แยกตามประเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจและเตรียมตัวสอบเข้าได้อย่างถูกต้อง

ซีดี/ดีวีดี

ซีดีและดีวีดีหลายประเภทประกอบได้ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน การฝึกภาษา การออกกำลังกาย สารคดี และภาพยนตร์เพื่อความบันเทิง สามารถดูได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นภายในศูนย์วิทยบริการ รวมทั้งยืมออกได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

< ดูรายการทรัพยากรสารนิเทศใหม่ประจำเดือนได้ที่นี่ >

 

Online Collection

** ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์เท่านั้น

ฐานข้อมูลออนไลน์

- iQNewsClip (ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์)
- ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือออนไลน์

- Gale Virtual Reference Library

วารสารออนไลน์

- Crux Mathematic Teacher
- Gifted Child Quarterly