ติดตามข่าวสารของศูนย์วิทยบริการได้จาก
picture picture picture

Frequency Asked Questions

FAQ

picture

1. ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้หรือไม่

เข้าได้ ศูนย์วิทยบริการเปิดบริการแก่ทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการบริการความรู้แก่ชุมชน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอเข้าใช้ได้ที่จุดให้บริการบริเวณทางเข้าศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์การยืมทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯ

2. บัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการหาย

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนที่ทำบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการหาย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดบริการเพื่อทำบัตรใหม่ โดยต้องชำระค่าใช้จ่าย 120 บาทต่อบัตร 1 ใบ

3. หนังสือและสื่อที่ยืมไปหาย

ผู้ที่ทำทรัพยากรสารนิเทศของศูนย์ฯหาย จะต้องหาทรัพยากรรายการเดิมมาชดใช้้ พร้อมชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้แก่ศูนย์ฯ รายการละ 30 บาท หากไม่สามารถหารายการที่เหมือนกับที่หายได้ให้ติดต่อบรรณารักษ์ ทางศูนย์ฯ จะไม่รับเงินแทนการหาทรัพยากรสารนิเทศมาชดใช้

4. หนังสือ/สื่อที่ต้องการอยู่ที่ไหน

ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาจากระบบสืบค้นของโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่หน้าเว็บ e-library เพื่อดูหมายเลขหมู่ของรายการที่ต้องการ หนังสือและสื่อจะเรียงบนชั้นตามเลขหมู่ ซึ่งมีตั้งแต่ 000-999.99 หากหนังสือ/สื่อไม่อยู่บนชั้น เป็นไปได้ว่ามีผู้ยืมหรือหยิบออกไปใช้

5. จำรหัสผ่านสำหรับใช้เครื่องพิมพ์เอกสารไม่ได้

นักเรียนที่ทำรหัสผ่านสำหรับใช้เครื่องพิมพ์หาย ให้ติดต่อ อ.สิทธิกร ที่จุดบริการชั้น 1 เพื่อขอรหัสผ่านหรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน รหัสผ่านเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรให้ผู้อื่นทราบ และควรออกระบบทุกครั้งเมื่อสั่งงานพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

6. ลืมทรัพย์สินส่วนบุคคลไว้ในศูนย์ฯ

ศูนย์ฯ จะเ้ก็บทรัพย์สินของผู้ใช้บริการที่ลืมไว้ทุกวัน สามารถติดต่อได้ที่จุดบริการ ชั้น 1ทั้งนี้ ทางศูนย์จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่ลืมไว้ แต่จะให้ความช่วยเหลือในการติดตามหาทรัพย์สิน โดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์ฯ

 

Ask Librarian

ติดต่อสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะแก่ศูนย์วิทยบริการ กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ข้อความ

อีเมล์/เบอร์โทรศัพท์